SINAVLAR İÇİN TARİH ÇALIŞMA YÖNTEMİ

2010-12-27 18:29:00

 

TARİH

Tarih dersinin içeriği genel hatlarıyla nelerden oluşur ve niçin öğrenilir?

Tarih geçmişte yaşanmış olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek bu güne ışık tutan bir bilim dalıdır. Tarihin asıl amacı insanlığın maddi ve manevi hayatını bilmektir. Geçmişteki önemli olayları geçtiği günün koşulları içerisinde değerlendirir ve günümüzdeki olayları inceleyen bilim dallarına yol gösterir. Tarih ezberlenerek öğrenilecek bir bilim dalı değildir. Bu bilim basit anlamda tarih merakıyla öğrenilmez.

Tarih nasıl dinlenmeli ve bu dersle ilgili bireysel çalışmalarda nelere dikkat edilmelidir?
Derste aktif dinleme yapılmalıdır. Önemli ayrıntılar ile ilgili ipuçları belirlenmeli, konuyla ilgili ÖSS soruları çözülmeli, daha sonra ise kitaptaki sorular, KTT ve Soru Bankasındaki sorular cevaplandırılmalıdır. Gerekirse değişik kaynaklara başvurulmalıdır.

Tarih dersinin soruları hangi niteliklere sahiptir? Bu derse ait sorular çözülürken nelere dikkat edilmelidir?

· Paragraf soruları:

· Cevabı paragrafta bulunan sorulardır.

· Herhangi bir kavramla ilgili gelen sorular.

· Öncüllü sorular.

· Bilgi soruları.

· Dikkat ölçen sorular. 

Tarih dersinde başarılı olabilmek için hangi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır?

· Özellikle ÖSS soruları elinizdeki en önemli kaynaktır.

· ÖSS sorularının yıllara göre dağılımı kontrol edilmelidir.

· Sorular tahlil edilmelidir.

· Çıkan sorular arasında ilişki kurulmalıdır.

· Sorularda değişiklik yaparak yeni sorular üretmeye, ezbercilikten kaçınıp, olayların mantığı yakalanmaya çalışılmalı.

Tarih dersini diğer dersler ait konu ve sorulardan ayıran seçici özellik nelerdir?

· Bilgi-yorum sorularıdır.

· Bazı sorularda cevap bulabilmek için birkaç konuyu birden bilmek gerekir. 

Tarih dersinde başarılı olabilmek için:

Sözel gruptaki öğrenciler: Derse hazırlıklı gelinmeli ve ders iyi dinlenilmeli. Konu ile ilgili bir çok kitap okunmalıdır. ÖSS sorularından yeni sorular üretilmeli.

Sayısal gruptaki öğrenciler: ÖSS soruları analiz edilmeli ve benzer nitelikli sorular çözülmelidir.

Deneme sınavlarından tarih sorularına zaman ayırınız.

Eşit ağırlık gruptaki öğrenciler: Sözel grupta hazırlanan öğrencilerin yapması gereken tüm çalışmalara ilave olarak bu dersi önemsiz görmemeleri gerekir.

 

662
0
0
Yorum Yaz